Ansvarsfullt spelande

Spel på casino är både ett nöje och ett tidsfördriv. För några är det en livsstil, medan det för andra är ett fördärv, ett missbruk. Liksom med all typ av missbruk är det omöjligt att sia i förväg om vilka som har “anlagen” för att fastna i dåliga mönster och anta ett spelbeteende som är osunt. Man kan säga att det är som att spela rysk roulette – det kan bli vem som helst som drabbas. Problemet är allvarligt och drabbar inte endast den som lider av spelmissbruket, utan även personer i omgivningen, som till exempel spelmissbrukarens familj och även nära vänner.

För att motverka problemet har man antagit en policy kring ansvarsfullt spelande. Den som spelar kan hämta information om casinots policy på den webbsida där vederbörande spelar. Man brukar uppge vilka “red flags” och varningstecken man ska titta efter och man brukar även informera om hur samt vart man kan söka hjälp. Här ska vi titta på vad det innebär att spela ansvarsfullt och vilka beteendemönster som pekar på att man har ett problem med sitt spelande. Informationen är tänkt att vara till hjälp för dig som spelar, men kan även vara vägledande för anhöriga och vänner som misstänker att en närstående har ett spelmissbruk.

Vad innebär ett ansvarsfullt spelande?

Ett ansvarsfullt spelande innebär att man har en realistisk syn på sina förmågor vid spelborden och även till sin ekonomi. Man spelar helt enkelt inte för mer pengar än vad man råd att förlora och man äger dessutom förmågan att sluta spela i tid. Det finns helt enkelt inga illusioner kring spelandet. Det är dock viktigt att inte dra parallellen mellan en spelare som gjort spelandet till en livsstil – och en spelmissbrukare. Man kan absolut ha framgångar i spel utan att vara spelmissbrukare. För den som inte ägnar sig åt spel kan det vara lätt att blanda ihop dessa begrepp.

Missförstånd kring ansvarsfullt spelande

Att leva på casinospel kan alltså vara förenligt med ansvarsfullt spelande och är det troligtvis också i de flesta fall. Ett tecken på att man förlorat kontrollen över sitt spelande är att man ständigt gör nya insättningar av kontanter på sitt spelkonto. En person som gjort en karriär av sitt spelande tar istället ut pengar från sitt spelkonto, vilket tyder på en bra kontroll på sitt spelande. En gammal dam som spelar bingo kan vara spelmissbrukare, men samtidigt känna oro för barnbarnet som ägnar hela sitt liv åt spel, men som faktiskt spelar ansvarsfullt. Att förneka sitt eget problem är ett vanligt tecken på missbruk.

Förnekelse och ansvarsfullt spelande

För en person som lider av ett missbruk, oavsett form, är det mycket vanligt med förnekelse av sitt problem. Det är också denna förnekelse som gör att missbrukarens problem färgar av sig på omgivningen. Ofta är det faktiskt omgivningen som lider mest av problemet. När det gäller spel är det ofta ekonomin som blir lidande. Spelaren kanske tror sig kunna vinna tillbaka tidigare förluster och spenderar därför mer pengar än vad vederbörande egentligen har råd med. I en sån situation är det ofta den närmaste omgivningen som blir hårdast drabbad, till exempel spelarens familj, och lever spelmissbrukaren i förnekelse kan familjen behöva söka hjälp.

Stort bevis på ansvarsfullt spelande

För den spelare som inte inser sitt problem kan uppvaknandet tyvärr bli brutalt. Om spelmissbruket påverkar familjens ekonomi kan spelandet leda till dyra katastrofer. För att undvika detta kan den som spelar behöva konfronteras på olika sätt för att förstå allvaret. Så, hur ska man ta itu med ett spelmissbruk? I vissa fall kan det största beviset på att man förstått sitt problem vara att spelaren lägger av helt med sitt spelande. Det är med spelmissbruk som med alkoholism – spelaren måste avstå helt och hållet från spel. En alkoholist kan inte dricka måttligt och en spelare med ett missbruk kan inte spela på ett sunt sätt.

Det finns en fördel med missbruk och det är att när man väl förstått sitt problem så vet man vad man ska undvika. Spelmissbrukaren visar således en hög grad av ansvarsfullt spelande när vederbörande slutar spela. Det är som med alkoholen att den enda ölen eller groggen som alkoholisten måste undvika – är den första. Enkelt. Eller? Oavsett typ av missbruk så är missbrukaren inte ensam med sitt problem. Det finns massor med folk som sitter i samma båt och att söka upp en organisation för spelmissbrukare kan vara till stor hjälp för den som har för avsikt att ta itu med sitt problem.

Sammanfattning

Precis som med alla typer av missbruk så är det omöjligt att sia om vem som kommer härnäst. Har man ett spelmissbruk finns det dock bra hjälp att tillgå. Är man en anhörig som känner oro så kan man få information kring ansvarsfullt spelande och varningstecken angående spelmissbruk genom att besöka ett casino online. De flesta casinon har en policy kring ansvarsfullt spelande och informerar om varningstecken samt hjälp som finns att tillgå för den som tappat kontrollen över sitt spelande. Man ska dock inte dra parallellen mellan storspelare och spelmissbrukare, utan man kan vara en framgångsrik spelare samtidigt som man spelar ansvarsfullt.